anmira

AKTUALNOŚCI

2020-01-09 10:11:34

Działalność ANMIRA Sp. z o.o. została zawieszona od dnia 01.01.2020 roku. Osoba do kontaktu Pani Barbara Pytko nr telefonu 725 060 008.


  więcej...

2012-02-06 10:11:34

Serdecznie witamy na stronie ANMIRA Sp. z o. o. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą


  więcej...
HISTORIA FIRMY

ANMIRA Sp. z o.o. powstała 06 czerwca 2007r. obejmując swoją działalnością teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz tereny poza jej granicami. Siedzibą spółki jest Kraków. Posiada dwa oddziały zlokalizowane w Busku-Zdroju i Łukowie


ANMIRA Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289612 z kapitałem zakładowym 90 000,00 PLN, reprezentowana przez jednoosobowy zarząd.


Aktualnie obowiązki Prezesa Zarządu pełni Urszula Mazur-Kwiatkowska.


  więcej...